Tetthetskontroll av store bygninger er som oftes veldig kompleks i forhold til eneboliger, vi startet tidlig med å investere i utstyr og kunnskap for å imøtekomme etterspørselen av tetthetskontroll på store bygninger. 

I mindre bygninger som eneboliger etc, så utføres en tetthetskontroll ofte med automatiske målinger, mens kontra store bygninger som kreves ofte mer utstyr, og hvor vi bruker et annet avansert program til å loggføre målingene. 

Vi utfører alltid målingene våre etter en Standard, da enten NS-EN 13829 elle NS-EN 9972 som er arvtakeren etter 13829.